طراحی، تدارکات و ساخت مرکز تجاری و مالی بین المللی ایران

طراحی، تدارکات و ساخت مرکز تجاری و مالی بین المللی ایران
کارفرما: شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران
مساحت تقریبی زمین: m2 50،0000
زیربنای ناخالص تقریبی: m2 780،000
موقعیت: ضلع غربی پروژه ایران مال، انتهای بزرگراه خرازی تقاطع بلوار ایران خودرو