مدیریت پروژه

مدیریت پروژه و مدیریت طرح

شركت يمام سازه در زمینه مدیریت طرح و مدیریت پروژه، راهبری و هماهنگی مراحل اجرایی پروژه ها را در چارچوب روشها، ضوابط و دستورالعملها و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه در سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری، مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر به عهده دارد.در خصوص خدمات مدیریت پروژه، شركت يمام سازه با بكارگيري نيروهاي با تجربه و زبده و تلفيق آن با نيروهاي جوان و خلاق سعي بر آن داشته است تا با استفاده از آخرين دانش روز دنيا در حوزه مديريت، با برترين فعالان زمينه مديريت پروژه در سطح بين المللي به رقابت بپردازد.


 • استقرار سامانه مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS)
 • برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پیشرفت پروژه
 • مدیریت هزینه و بودجه
 • مدیریت فرایندها، فرم ها و روش های اجرایی
 • استقرار مرکز کنترل اسناد (DCC)
 • پیاده سازی و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در فاز طراحی، ساخت و نگهداری
 • هماهنگی طراحی و مهندسی
 • هماهنگی تامين و تدارك کالا
 • کنترل و تضمین کیفیت (QC/QA)
 • مدیریت امور قراردادها
 • مدیریت تغییرات
 • مدیریت ریسک
 • استقرار بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • هماهنگی ساخت، اجرا و نصب