دفتر مدیریت پروژه (PMO)

مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها (PMO)

شركت يمام سازه با راه اندازی دپارتمان مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها (PMO) توانسته است با بكارگيري نيروهاي با تجربه و زبده و تلفيق آن با نيروهاي جوان و خلاق و با استفاده از آخرين دانش روز دنيا در حوزه مديريت، با برترين فعالان در زمينه مديريت پروژه در سطح منطقه و خصوصا در پروژه توسعه غربی ايران مال عملکرد قابل توجهی داشته باشد. این شرکت راهبری و هماهنگی مراحل اجرایی پروژه ها را در چارچوب موارد ذیل انجام می دهد:


 • استقرار سامانه مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS)
 • برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پیشرفت پروژه
 • مدیریت هزینه و بودجه
 • مدیریت فرایندها، فرم ها و روش های اجرایی
 • استقرار مرکز کنترل اسناد (DCC)
 • پیاده سازی و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در فاز طراحی، ساخت و نگهداری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت تغییرات
 • هماهنگی طراحی و مهندسی
 • هماهنگی تامين و تدارك کالا
 • هماهنگی ساخت، اجرا و نصب
 • کنترل و تضمین کیفیت (QC/QA)
 • استقرار بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • مدیریت امور قراردادها